Avada Accountant Demo

Combisteamer Reiniger 5L

Combisteamer Reiniger 5L

Geconcentreerd reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor combisteamers met een automatisch en semi-automatisch zelfreinigingsprogramma.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1562 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • Combisteamer Reiniger kan gebruikt worden voor vrijwel alle combisteamers en andere ovenapparatuur van RVS, ijzer en steen met een zelfreinigingsprogramma.
 • Verwijdert de meest hardnekkige vervuilingen zoals aangekoekte vetten en eiwitten.
 • Indien gewenst gebruiken in combinatie met een zuur spoelglansmiddel.
 • Regelmatig gebruik verbetert het schoonmaakresultaat en de levensduur van uw apparatuur.
 • UN-nummer: UN1814
Gebruiksaanwijzing:
 • Raadpleeg voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
 • Controleer voor gebruik het reservoir van het systeem en vul indien nodig bij, is het apparaat uitgerust met een automatisch doseersysteem sluit dan de verpakking rechtstreeks aan op het doseersysteem.
 • Tijdens het gebruik altijd de deur van het apparaat gesloten houden.
 • In sommige gevallen handmatig naspoelen met schoon water.
 • Na bereiding van sterk zouthoudende producten als vis en zeevruchten dient het apparaat gereinigd te worden.
 • Voorkomt aanslag en corrosievorming.
pH-waarde:
 • 13,5
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Gevaar:
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Draag beschermende kleding.
 • Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: kaliumhydroxide.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.
Toepassing:

Veiligheidspictogrammen:

Titel