Avada Accountant Demo

SanitairPools SchuimReiniger 10L

SanitairPools SchuimReiniger 10L

Hoog schuimend reinigingsmiddel, verwijdert kalkaanslag, huidvetten en zeepresten van muren, vloeren en sanitair.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1464 Categorieën: , Tags: , , ,

Beschrijving

Eigenschappen:

 • SanitairPools is een hoog geconcentreerde schuimreiniger voor de reiniging van wanden, vloeren, sauna’s, zwembaden en sanitair.
 • Verwijdert zware kalk- en zeepaanslag en huidvetten.
 • Zeer geschikt voor het reinigen van douches, douchewanden, tegels, voegen, kleedlokalen, overige sanitaire ruimten en rondom het zwembaden en sauna.
 • Bevat: Fosforzuur.
 • UN-nummer: UN1805
Gebruiksaanwijzing:
 • Sopmethode: Doseer 50 ml op 10 liter water (½ kopje per emmer), aanbrengen met een spons of zachte borstel, enkele minuten in laten werken en schrobben met een zachte borstel of rode doodle-bug pad, naspoelen met schoon water.
 • Spraymethode: Doseer 10 ml product per 500 ml water en spray de oplossing rechtstreeks op het te reinigen oppervlak, enkele minuten in laten werken en schrobben met zachte borstel of rode doodle-bug pad, naspoelen met schoon water.
 • Schuimmethode: Breng in een dosering van 2,5% tot 10% met schuimapparaat een laag schuim aan op het te reinigen oppervlak, enkele minuten in laten werken en schrobben met zachte borstel of rode doodle-bug pad, naspoelen met schoon water.
Let op!
 • SanitairPools SchuimReiniger niet gebruiken op metalen en kalkhoudende steensoorten zoals natuursteen en beton!
pH-waarde:
 • 1
Geur:
 • Fris geparfumeerd
Gevaar:
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35mm dikte.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.
 • Draag beschermende kleding: Aanbevolen: chemisch resistent beschermpak.
 • Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: fosforzuur, alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts, 1-Heptanol, 2-propyl-, 7EO.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.
Gebruikerspictogrammen:
Toepassing:
Veiligheidspictogrammen:

Titel