Avada Accountant Demo

Sanodes Reinigings- en Desinfectiemiddel 5L

Sanodes Reinigings- en Desinfectiemiddel 5L

Gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel voor oppervlakken, apparatuur, wanden, meubilair, vloeren, keuken en sanitair.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-2822 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

PH Waarde:
 • 12,5
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Producteigenschappen:
Wettelijk gebruiksvoorschrift:
 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:
  1. Oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.
  2. Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

Gebruiksaanwijzingen:

Algemeen gebruik:

 • Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.
 • Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.
 • Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddel in een gang worden behandeld.
 • Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken  gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Minimale inwerktijd 5 minuten.
 • Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Toepassingsgebieden en doseringen:
1. Oppervlakken, apparatuur en materialen welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen. Gebruiksconcentratie: 1% (10 ml per liter water).
2. Vloeren, wanden, meubilair e.d. Gebruiksconcentratie: 1% (10 ml per liter water).

Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen.

Toepassing Gebruiks-verdunning Minimale inwerktijd
Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen. 1 : 100 5 minuten
Issolettes. 1 : 100 5 minuten
Oppervlakken en apparatuur in keukens. 1 : 100 5 minuten
Toiletten en overig sanitair. 1 : 100 5 minuten
Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie. 1 : 100 5 minuten

N.B.:

 • Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.
 • Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn.
 • Verneveling van het middel is niet toegestaan.

Waarschuwingen:

 • Veroorzaakt ernstige brandwonden.
 • Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
 • Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Niet roken tijdens gebruik.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • Afval niet in de gootsteen werpen.
 • Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
 • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en indien mogelijk dit etiket tonen.
 • Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Titel