Avada Accountant Demo

Sanosept Profi 5L

Sanosept Profi 5L

Desinfectiemiddel voor oppervlakken, apparatuur en materialen (toelatingsnummer N12240).

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1682 Categorieën: , Tags: , , ,

Beschrijving

pH-waarde:
 • 8
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Wettelijk Gebruiksvoorschrift:
 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:
 • a. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met bacteriën, eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
  b. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; echter met uitzondering van de toepassing in de gezondheidszorg;
  c. middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.

Bij gebruik als desinfectiemiddel:

 • De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.
 • Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten.
 • Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie  4 ml per liter water.

Attentie:

 • Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.

Opmerkingen:

 • Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Werkzame stof:

 • Didecyldimethylammoniumchloride (100 G/L).
Waarschuwing:
 • Veroorzaakt brandwonden.
 • Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
 • Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Niet roken tijdens gebruik.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • Afval niet in de gootsteen werpen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
 • Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Veiligheidspictogram:
UN-Nummer:

Titel