Avada Accountant Demo

TruckShampoo Pro 20L

TruckShampoo Pro 20L

Krachtige zelfwerkzame shampoo voor de reiniging van zwaar vervuilde vrachtwagens, trailers, bussen, tractoren en zware machines.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-2428 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • TruckShampoo Pro is een krachtige zelfwerkzame shampoo voor de reiniging van zwaar vervuilde vrachtwagens, trailers, bussen, schepen, tractoren en zware machines.
 • Verwijdert dagelijkse vervuiling en zware vervuiling zoals; wegenvuil, ingebrande vliegen, remstof, oliën en vetten.
 • Zeer geschikt voor gebruik in hogedrukapparatuur als voor handmatig gebruik.
Gebruiksaanwijzing:
 • Insprayen of inschuimen met een oplossing van 1 op 50, wassen met wasborstel of spons en vervolgens onder hoge druk met schoon water naspoelen.
Dosering:
 • Doseer 200 ml product per 10 liter warm water (1 op 50).
pH-waarde:
 • 13,5
Geur:
 • Geparfumeerd

Gevaar:

 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Draag beschermende kleding.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: natriumdodecylbenzeensulfonaat, natriumhydroxide.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Gebruikerspictogrammen:

Toepassing:

Veiligheidspictogrammen:

Titel