Avada Accountant Demo

Vloeibare Ontstopper 1L

Vloeibare Ontstopper 1L

Professionele vloeibare ontstopper op basis van zwavelzuur, voor het ontstoppen van toiletten, afvoeren en gootstenen.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1470 Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

pH-waarde:
 • 1
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Eigenschappen:
 • Vloeibare Ontstopper is een vloeistof op basis van geconcentreerd zwavelzuur.
 • Vloeibare Ontstopper is geschikt voor het effectief ontstoppen van toiletten, gootstenen, wasbakken, afvoerputjes, etc.
 • Vloeibare Ontstopper vernietigt snel vele soorten stoffen zoals haren, kalksteen, maandverband, vet, papier, keukenafval, dweilen, textiel, roestaanslag, etc.
 • Materialen waarmee de ontstopper in contact kan komen moeten zuurbestendig zijn.
 • Bevat: zwavelzuur.
Gebruiksaanwijzing:
 • Verwijder zoveel mogelijk water uit de wastafel, sifon of het toilet. Ontstopper langzaam en rechtstreeks in de afvoer gieten. Circa 10 minuten laten inwerken en daarna goed naspoelen, indien nodig behandeling herhalen.
 • Voorkom morsen op porselein en kranen! Toch gemorst? Neem onmiddelijk af met een natte doek.
 • Voor wastafels ca. 150 ml gebruiken, voor toiletten en andere grote afvoeren ca. 500 ml.
 • Maandelijks ca. 100 ml gebruiken voorkomt verstoppingen.
Let op:
 • Dit product is uitsluitend geschikt voor de professionele gebruiker!
 • Ontstopper tast metalen (RVS & aluminium) en kalkhoudende steensoorten aan!
 • Niet gebruiken op witte kunststof afvoeren!
 • Niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen!
 • Gebruik op eigen risico!
Waarschuwing:
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Alvorens te gebruiken het etiket lezen.
 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): butylrubber > 0.70 mm dikte.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: gelaatsscherm.
 • Draag beschermende kleding: Aanbevolen: chemisch resistent beschermpak.
 • Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: zwavelzuur EG:231-639-5.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidspictogram:
UN-Nummer:

Titel