Avada Accountant Demo

VloerStripper Extra 5L

VloerStripper Extra 5L

Zeer effectief laagschuimend reinigingsmiddel voor het verwijderen van oude was- en polymeerlagen op alle waterbestendige vloeren.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1112 Categorieën: , Tags: , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • VloerStripper Extra is een zeer effectief laagschuimend reinigingsmiddel voor het verwijderen van oude was- en polymeerlagen op alle waterbestendige vloeren.
 • Bevat een krachtige combinatie van o.a. synthetische emulgatoren (loog en glycolethers).
 • Ook geschikt voor de reiniging van zware en sterk klevende vervuiling op alle waterbestendige vloeren.
Gebruiksaanwijzing:
 • VloerStripper Extra bij voorkeur machinaal gebruiken
 • Volg voor het juiste gebruik het volgende stapppenplan;

1) Doseer 500 ml product per 5 liter lauw/warm water (1 op 10) en breng met een vloertrekker/dweil/vloermop of middels de doseertank op de schrobmachine aan op de vloer.

2) Houdt het sop op de vloer 10 tot 15 minuten in beweging met een schrobmachine (met nylon schrobborstel of rode vloerpad) tot een grijze vervuiling ontstaat, laat niet indrogen!

3) Verwijder de vervuiling met een waterzuiger.

4) Indien niet alle oude was is verwijderd de behandeling herhalen.

5) De behandelde vloer naspoelen met schoon water (neutraliseren) en goed droog zuigen.

6) Laat de vloer minimaal 7 uur drogen alvorens een nieuwe waslaag aan te brengen.

Let op!
 • Test altijd eerst de bestendigheid van de ondergrond.
pH-waarde:
 • 13,5
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Gevaar:
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Draag beschermende kleding.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: 2-butoxyethanol, 2-aminoethanol, tetranatriumethyleendiaminetetraacetaat.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Gebruikerspictogrammen:

Toepassing:

Veiligheidspictogrammen:

Titel