Avada Accountant Demo

Groene Aanslag Verwijderaar 1L

Groene Aanslag Verwijderaar 1L

Groene Aanslag Verwijderaar met toelatingsnummer 12240 N.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-3010 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

pH-waarde:
 • 8
Kleur:
 • Kleurloos
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Wettelijk Gebruiksvoorschrift:
 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:
  a. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met bacteriën, eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
  b. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; echter met uitzondering van de toepassing in de gezondheidszorg;
  c. middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.
 • Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.
Gebruiksaanwijzing ter bestrijding van groene aanslag:
 • Te gebruiken op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielzen, tuinmeubelen e.d.
 • Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op diverse oppervlakken.
 • Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water).
 • Niet naspoelen.
 • Niet op planten spuiten of gieten.

Attentie:

 • Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.

Opmerkingen:

 • Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Werkzame stof:

 • Didecyldimethylammoniumchloride (100 G/L).
Waarschuwing:
 • Veroorzaakt brandwonden.
 • Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Niet roken tijdens gebruik.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • Afval niet in de gootsteen werpen.
 • Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
 • Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Veiligheidspictogram:
UN-Nummer:

Titel