Avada Accountant Demo

Impregneermiddel 5L

Impregneermiddel 5L

Impregneer beschermt betonvloeren, natuursteen vloeren, aanrechtbladen, terrassen, gevels, dakpannen, metselwerk en voegen tegen het indringen van vocht, vervuiling en vlekken.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-5072 Categorieën: , , Tags: , , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • Impregneermiddel is een hoogwaardig en gebruiksvriendelijk impregneermiddel op basis van koolwaterstof voor het impregneren van betonnen- en natuursteen vloeren en aanrechtbladen, vocht opnemende tegelvloeren, terrassen, beton, metselwerk, dakpannen, gevelsteen, (kalk)zandsteen, cementgebonden pleisterwerk en voegwerk.
 • Maakt oppervlakken waterafstotend, olie-afstotend en vlekwerend.
 • Beschermt tegen het indringen van vocht, algemene vervuiling, roetaanslag, graffiti en aanplakbiljetten en vereenvoudigt het verwijderen ervan.
 • Voorkomt schimmel- mos- en algengroei.
 • Impregneer heeft geen invloed op de kleur van de ondergrond.
Gebruiksaanwijzing:
 • Test altijd eerst of het impregneermiddel opgenomen wordt door het te behandelen oppervlak.
 • Reinig het te behandelen oppervlak grondig en laat goed drogen.
 • Dek beglazing, kozijnen, vensterbanken, kunststoffen en beplanting goed af.
 • Breng het onverdunde product middels een vloeimethode (van boven naar beneden) met een lagedruk vernevelspuit, kwast of roller aan op het oppervlak.
 • Zorg ervoor dat het oppervlak volledig verzadigd is en neem overtollig impregneer af met een droge doek, dweil of mop.
Dosering:
 • Vloeren: Afhankelijk van de zuiging van het te behandelen oppervlak 0,5 tot 1 ltr per 25 m² (±100 m² tot 250 m² per blik)
 • Wanden: Afhankelijk van de zuiging van het te behandelen oppervlak 0,25 ltr/m² tot 0,5 ltr/m². Is het verbruik minder dan 0,5 ltr/m² dan dient er altijd een 2e behandeling plaats te vinden.
Let op!
 • Verwerk het product bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
 • Tijdens en na gebruik de ruimte voldoende ventileren.
 • Herhaal de behandeling minimaal om de 5 jaar.
pH-waarde:
 • N.v.t.
Geur:
 • Onaangenaam
Gevaar:
 • Herhaalde blootstelling kan een gedroogde of gebarsten huid veroorzaken.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Draag beschermende kleding.
 • Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: koolwaterstof.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
Gebruikerspictogrammen:
Toepassing:
Veiligheidspictogrammen:

Titel