Avada Accountant Demo

Sanosept Profi Groene Aanslag Verwijderaar 5L

Sanosept Profi Groene Aanslag Verwijderaar 5L

Groene Aanslag Verwijderaar met toelatingsnummer 12240 N.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-3012 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • Sanosept Profi Groene Aanslag Verwijderaar is een desinfectiemiddel dat geschikt is ter bestrijding van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielzen, tuinmeubelen e.d.
 • Bestrijdt groene aanslag, algen en mossen.
 • Bij voorkeur aanbrengen bij zonnig weer.
 • Toelatingsnummer: 12240 N
 • UN-nummer: UN1903

Wettelijk Gebruiksvoorschrift:

 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:
  a. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met bacteriën, eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
  b. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; echter met uitzondering van de toepassing in de gezondheidszorg;
  c. middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.
 • Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.
Gebruiksaanwijzing ter bestrijding van groene aanslag:
 • Te gebruiken op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielzen, tuinmeubelen e.d.
 • Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op diverse oppervlakken.
 • Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water).
 • Niet naspoelen.
 • Niet op planten spuiten of gieten.

Attentie:

 • Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.

Opmerkingen:

 • Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Werkzame stof:

 • Didecyldimethylammoniumchloride (100 G/L).
pH-waarde:
 • 8
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Gevaar:
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts waarschuwen.
 • Bevat: didecyldimethylammoniumchloride.
Veiligheidspictogrammen:

Titel