Avada Accountant Demo

MachineOntkalker 5L

MachineOntkalker 5L

Ontkalker met metaalbeschermers voor het verwijderen van kalk- en roestafzetting in vaatwasmachines, koffiemachines en keukenapparatuur.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1642 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • MachineOntkalker is geschikt voor het verwijderen van hardnekkige kalkaanslag en roestafzettingen.
 • Geschikt voor gebruik in vaatwasmachines, koffie- & espressomachines, theekannen, waterkokers, drankautomaten, rvs spoelbakken en werkbladen, leidingen en andere apparatuur en oppervlakken.
 • Ook geschikt voor gebruik in de au bain-marie ter voorkoming van kalkaanslag.
 • Machineontkalker bevat metaalbeschermers.
 • Verlengt de levensduur van uw keukenapparatuur.
Gebruiksaanwijzing:
 • Vaatwasmachine ontkalken: Zet de automatische dosering van de vaatwasser stop. Afhankelijk van de vervuiling 100 tot 200 ml per liter water doseren en 2 a 3 lege vaatwasbeurten laten circuleren. Vervolgens waswater weg laten lopen en automatische dosering inschakelen.
 • Koffiemachines/Drankautomaten/Leidingen/Overige keukenapparatuur: Afhankelijk van de vervuiling 100 tot 200 ml per liter water doseren en gedurende 15 minuten laten circuleren of enkele keren doorspoelen. Vervolgens goed naspoelen met schoon water.
 • RVS Spoelbakken/Werkbladen: Doseer 100 ml per 5 liter water. Reinig de spoelbakken en werkbladen met een krasvrije schuurspons. Vervolgens goed naspoelen met schoon water.
pH-waarde:
 • n.v.t.
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Gevaar:
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Draag beschermende kleding.
 • Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: fosforzuur.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.
Toepassing:
Veiligheidspictogrammen:

Titel