Avada Accountant Demo

Oven & Grill Reiniger 5L

Oven & Grill Reiniger 5L

Kant & klare alkalische schuimreiniger voor het grondig reinigen van de oven, grill en bakplaat.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1632 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • Oven & Grill Reiniger verwijdert moeiteloos ingebrande vetten en aangekoekte suikers.
 • Te gebruiken in ovens, grillapparatuur, (Adieu) bakplaten, kookplaten en barbecues.
 • Door de schuimende werking van Oven & Grill Reiniger beperkt het de dampvorming, hierdoor is het product veiliger voor de ademhaling.
 • Geschikt als navulling voor de 1 ltr sprayflacons (helpt de afvalberg te verminderen).
 • UN-nummer: UN1814
Gebruiksaanwijzing:
 • Zorg dat de oppervlaktetemperatuur lager is dan 70°C (40°C is optimaal).
 • Oven & Grill Reiniger onverdund aanbrengen en circa 5 tot 10 minuten in laten werken (niet in laten drogen).
 • Verwijder los vuil met een krasvrije schuurspons, spatel of borstel.
 • Vervolgens naspoelen met schoon warm water en aan de lucht laten drogen.
 • Oven & Grill Reiniger kan worden gebruikt op RVS, (giet)ijzer, steen en kunststof.
Let op!
 • Oven & Grill Reiniger niet gebruiken op aluminium en geverfde oppervlakken!
pH-waarde:
 • 13,5
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Gevaar:
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Schadelijk bij inslikken.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Draag beschermende kleding
 • Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: kaliumhydroxide, D-Glucopyranose, oligomeren, decyl octyl glycosiden.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.
Gebruikerspictogrammen:
Toepassing:
Veiligheidspictogrammen:

Titel