Avada Accountant Demo

SanitairOntkalker 750ML

SanitairOntkalker 750ML

Ingedikt zuur reinigingsmiddel voor periodieke verwijdering van kalk- en urinesteen aanslag.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1440 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • SanitairOntkalker is een ingedikt mild zuur reinigingsmiddel.
 • Verwijdert kalk, zeepresten en urinesteen aanslag van toiletpotten, wastafels, baden, douchewanden, tegels, kranen en douchekoppen.
 • Reinigt doeltreffend, verhoogt de hygiëne en geeft een langdurige frisse geur.
Gebruiksaanwijzing:
 • Voor toiletpotten en urinoirs: SanitairOntkalker onverdund aanbrengen onder de rand van de toiletpot en na ca. 10 minuten met toiletborstel of schuurspons de losgeweekte vervuiling verwijderen, daarna doortrekken.
 • Voor wastafels, kranen en douchewanden: Breng eenscheutje SanitairOntkalker aan op een vochtige sanitairspons en zet het te reinigen het oppervlak in, laat 5 minuten inwerken en spoel na met schoon water.
 • Voor de algehele natte ruimte: 1 op 50 verdunnen in een emmer met lauw water, aanbrengen met sanitairspons en na ca. 5 minuten naspoelen met schoon water.
Let op!
 • Test bij gebruik van dit product altijd eerst de zuurbestendigheid van de ondergrond!
pH-waarde:
 • 1
Geur:
 • Eucalyptus
Gevaar:
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Draag beschermende kleding.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: benzeensulfonzuur,4-C10-13-secalkylderivaten.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Gebruikerspictogrammen:

Toepassing:

Veiligheidspictogrammen:

Titel