Avada Accountant Demo

Vaatwas ECO 5L (tbv glazenspoelmachines)

Vaatwas ECO 5L (tbv glazenspoelmachines)

Hooggeconcentreerd chloorvrij vaatwasmiddel voor gebruik in professionele glazenspoelmachines.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1820 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • Vaatwas ECO is een hooggeconcentreerd, alkalisch, chloorvrij vaatwasmiddel voor gebruik in professionele glazenspoelmachines.
 • Vaatwas ECO is gecertificeerd met het Europees Ecolabel en voldoet aan de criteria van o.a. Green Key.
 • Zeer geschikt voor het verwijderen van vervuiling zoals; drankresten, suikers, vetten en sporen van lippenstift.
 • Vaatwas ECO bevat duurzame kalkbinders en metaalbeschermende ingrediënten.
 • Zuinig in het gebruik.
 • Toepasbaar in alle waterhardheden.
 • UN-nummer: UN1814.
Gebruiksaanwijzing:
 • Vaatwas ECO kan gedoseerd worden d.m.v. een geïntegreerde of externe doseerpomp.
 • Voor een stralend was- en droogresultaat dient Vaatwas ECO gecombineerd te worden met het product Sop Spoelglans.
pH-waarde:
 • 13,5
Dosering:
 • Bij zacht water: Doseerinstelling 2 ml per liter waswater (0,2%).
 • Bij middel hard water: Doseerinstelling 2,5 ml per liter waswater (0,25%).
 • Bij hard water: Doseerinstelling 3 ml per liter waswater (0,3%).
Waarschuwing:
 • Schadelijk bij inslikken.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35mm dikte.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.
 • Draag beschermende kleding: Aanbevolen: chemisch resistent beschermpak.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: kaliumhydroxide, kiezelzuur, natriumzout.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Gebruikerspictogrammen:

Veiligheidsspictogrammen:

Labels:

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Vaatwas ECO 5L (tbv glazenspoelmachines)” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Titel