Avada Accountant Demo

VelgenReiniger 1L

VelgenReiniger 1L

Gebruiksklare zure snelreiniger voor het verwijderen van remstof en zware vervuiling van aluminium velgen.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-2460 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • VelgenReiniger is een gebruiksklare zure snelreiniger voor het verwijderen van remstoffen en zware vervuiling van aluminium velgen.
 • VelgenReiniger kan worden toegepast op elke behandelde velg.
 • Geschikt voor velgen van personenauto’s, bussen, vrachtwagens en tractoren.
 • Bevat: synthetische emulgatoren en krachtige zuren (organisch en anorganisch).
Gebruiksaanwijzing:
 • Spray de velg in met het kant en klare product en laat ± 1 minuut inwerken (niet laten indrogen).
 • Reinig de velg grondig met een middelharde velgenborstel.
 • Daarna onder hoge druk afspuiten of goed naspoelen met schoon water.
Let op!
 • Spuitnevel niet inademen!
 • Test altijd eerst de bestendigheid van de ondergrond.
 • Kan zuurgevoelige materialen zoals metalen, glas, verf en voegen aantasten.
pH-waarde:
 • 1
Geur:
 • Ongeparfumeerd

Gevaar:

 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Draag beschermende kleding.
 • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: ammoniumhydrogeendifluoride.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.
Gebruikerspictogrammen:
Toepassing:
Veiligheidspictogrammen:

Titel