Avada Accountant Demo

VochtplekReiniger 500 ML

VochtplekReiniger 500 ML

Zeer effectief middel voor het verwijderen van vochtplekken en zwarte aanslag uit voegen en van (tegel)wanden en vloeren in sanitaire ruimten.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1480 Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

Gebruikerspictogrammen:
pH-waarde:
 • 13,5
Geur:
 • Chloor
Eigenschappen:
 • VochtplekReiniger is een gebruiksklaar product.
 • Verwijdert effectief vochtplekken en zwarte aanslag uit voegen en van (tegel)wanden en vloeren in sanitaire ruimten.
 • Zeer geschikt voor het periodiek reinigen van alle sanitaire ruimten zoals; badkamer, douche, kleedruimten, toilet, keuken, sauna, zwembad en vochtige kelders.
 • Bevat; kaliumhydroxide en natriumhydroxide.
Gebruiksaanwijzing:
 • Vernevel (met een lagedrukspuit) het onverdunde product op het te reinigen oppervlak en laat enkele minuten inwerken.
 • Borstel de losgeweekte vervuiling los met een schrobborstel, handborstel, schuurspons of doodlebug pad.
 • Goed naspoelen met schoon water.
Let op:
 • VochtplekReiniger niet mengen met andere reinigingsmiddelen!
 • VochtplekReiniger heeft een sterke geur, tijdens gebruik goed ventileren!
 • VochtplekReiniger kan verf en metalen aantasten!
Waarschuwing:
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden.
 • Zeer vergiftig voor in het water levend organismen.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt,  onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Bevat: Kaliumhydroxide, Natriumhydroxide.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidspictogrammen:

Titel