Avada Accountant Demo

VochtplekReiniger 500 ML

VochtplekReiniger 500 ML

Zeer effectief middel voor het verwijderen van vochtplekken en zwarte aanslag uit voegen en van (tegel)wanden en vloeren in sanitaire ruimten.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-1480 Categorieën: , Tags: , , ,

Beschrijving

Eigenschappen:
 • VochtplekReiniger is een gebruiksklaar product.
 • Verwijdert effectief vochtplekken en zwarte aanslag uit voegen en van (tegel)wanden en vloeren in sanitaire ruimten.
 • Zeer geschikt voor het periodiek reinigen van alle sanitaire ruimten zoals; badkamer, douche, kleedruimten, toilet, keuken, sauna, zwembad en vochtige kelders.
 • Bevat; kaliumhydroxide en natriumhydroxide.
Gebruiksaanwijzing:
 • Vernevel (met een lagedrukspuit) het onverdunde product op het te reinigen oppervlak en laat enkele minuten inwerken.
 • Borstel de losgeweekte vervuiling los met een schrobborstel, handborstel, schuurspons of doodlebug pad.
 • Goed naspoelen met schoon water.
Let op!
 • VochtplekReiniger niet mengen met andere reinigingsmiddelen!
 • VochtplekReiniger heeft een sterke geur, tijdens gebruik goed ventileren!
 • VochtplekReiniger kan verf en metalen aantasten!
pH-waarde:
 • 13,5
Geur:
 • Chloor
Gevaar:
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Zeer giftig voor het in water levende organismen.
 • Schadelijk voor het in water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Draag beschermende kleding.
 • Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: kaliumhydroxide, natriumhypochloriet, natriumhydroxide.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.
Gebruikerspictogrammen:
Toepassing:
 

Veiligheidspictogrammen:

Titel