Avada Accountant Demo

AmandelZuur 10L

AmandelZuur 10L

Zeer sterk zuur reinigingsmiddel voor verwijdering van cementsluier, roest en zware kalk- en urinesteen aanslag.

Bekijk verkooppunten

Beschrijving

Eigenschappen:

 • AmandelZuur verwijdert zware kalk- en urinesteen aanslag, cementsluier en roest.
 • Geschikt voor het verwijderen van zware kalkaanslag in en op toiletpotten, urinoirs, tegels en douchewanden.
 • Geschikt voor het verwijderen van cementsluier op ingewassen tegelvloeren en het reinigen van vervuilde cementvoegen.
 • Geschikt voor het verwijderen van roestaanslag op tegelvloeren, bestratingen en reclameborden.
 • Bevat: Zoutzuur.
 • UN-nummer: UN1789
Gebruiksaanwijzing:
 • Voor algemeen gebruik: Doseer 100 ml op 5 liter lauw water, aanbrengen met een spons, mop of dweil en laat enkele minuten inwerken. Daarna goed naspoelen met schoon water.
 • Voor het verwijderen van cementsluier of roest: Doseer (afhankelijk van de vervuiling) 250 tot 500 ml per 5 liter water en verdeel over de vloer met een borstel of schrobmachine. Trek of zuig de vloer droog en dweil na met schoon water.
 • Voor het verwijderen van urinesteen/geuren van tegelvloeren en voegen: Doseer (afhankelijk van de vervuiling) 250 tot 500 ml per 5 liter water en verdeel over de vloer met een borstel of schrobmachine. Laat enkele minuten inwerken, schrob de vloer en voegen en trek of zuig de vloer droog en dweil na met schoon water.
 • Bij hardnekkige aanslag in toiletpotten: Onverdund gebruiken. Schenk 200 ml in de toiletpot en laat 10 tot 15 minuten inwerken. Met toiletborstel de losgeweekte vervuiling verwijderen. Daarna goed naspoelen met schoon water (doortrekken).
Let op:
 • AmandelZuur niet gebruiken op metalen en kalkhoudende steensoorten zoals natuursteen en beton!
 • AmandelZuur altijd eerst testen op de ondergrond!

pH-waarde:

 • 1

Geur:

 • Amandel
Gevaar:
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Draag beschermende kleding.
 • Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: zoutzuur., 1-Heptanol, 2-propyl-, 7EO.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.
Gebruikerspictogrammen:
Toepassing:

Veiligheidspictogrammen:

Titel